Poezia “Observând din Necunoscut”

Prietenul meu Gabriel a făcut un montaj frumos pentru una din cele mai recente poezii, “Observând din Necunoscut”: Share

Share
Posted in Video | Tagged , , , , , , | Leave a comment